Om Yoga för Alla

Veterans Day Ceremony

Yoga för alla Sverige är en förening som vill skapa och fungera som en plattform för stöd och service till lokala yogainitiativ som vill verka inom ramen för Yoga för Alla Sveriges riktlinjer och målsättning att främja möjligheten att demokratisera yoga för att fler människor ska kunna göra valet att prova eller fortsätta praktisera yoga i en miljö som är anpassad, inkluderande, trygg och utvecklande.

Yoga för Alla samarbetar med organisationer, myndigheter och företag. Yogan har en traumainformerad/sensitivt/orienterad profil, som innebär framförallt att yogan fokuserar på stressreducerande positioner, tempo och ett anpassat förhållningssätt till individers olika utgångspunkter och utmaningar. Information om Yoga för allas stadgar och styrelse hittar du här!

Yoga för alla Malmö är en lokal del av Yoga för alla Sverige och den här hemsidan tillhör Yoga för alla Malmö. Mer info om det nationella nätveket Yoga för alla Sverige hittar du här!

Hur startade Yoga för alla Malmö?

Yoga för alla föddes i Malmö hösten 2016. Johanna jobbade då på Svenska för invandrare i Malmö och mötte nyanlända personer varje dag på jobbet och hörde deras berättelser och fick inblick i en del utmaningar som nyanlända kan möta i sitt nya hemland. Många berättade om fysiska smärtor, stress, oro, traumatiska minnen och utanförskap. Då både Johanna och hennes syster Josephine var utbildade yogalärare med ett intresse för yogans rehabiliterande kraft föddes idéen om att starta en gratis yogaklass för nyanlända och asylsökande. I samarbete med Yoga Kendra och Internationella Kvinnoförbundet i Malmö startades tre klasser, två för bara kvinnor (eftersom det efterfrågades) och en för alla kön. Yogalärarna Jeanette Runol och Guillermo Alvarez samt pilatesläraren Faith Clemens kom med i projektet. Redan tidigt i projektet kom Iman Cheshakly med, som efter en tid skött våra sociala medier och hjälp oss med översättningar. Iman har nyligen gått en barnyogalärarutbildning. Hösten 2017 kom även yogaläraren Irina Khritova med.

Under projektets gång har vi inlett samarbeten med allt fler aktörer som Rädda Barnen, kvinnojourer, Stadsmisssionen, Arbetsförmedlingen, MiP, SFI Alphace, RFSL och Revolutionary Fitness Sweden. Vi söker ständigt nya samarbeten så hör gärna av er!

Yoga för alla undervisar traumainformerat

Traumainformerad betyder att ha medvetenhet om vad det kan innebära att ha traumatiska erfarenheter och hur detta kan utrycka sig idag som symptom i form av t.ex. disassociation, flashbacks eller undvikande. Yogaundervisningen är anpassad för att tillgängliggöra yoga för fler och sätta egenmakt och friheten till egna val i fokus.
Johanna och Josephine har genomgått en 300h träning med David Emerson från Justice Resource Institute i Boston till certifierade faciliterare i Trauma Sensitive Yoga. Vår målsättning är att alla som undervisar i projektet ska ha en grundläggande kunskap om trauma och vad som kan vara viktigt att tänka på i en yogaklass så att vi främjar trygghet, säkerhet, egenmakt och frivillighet.

Om du vill veta mer om trauma sensitive yoga, finns det på denna länk!

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close